Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza nesprávných postupů v oblasti první pomoci v populaci s ohledem na jejich příčiny a zdroje těchto informací
Název práce v češtině: Analýza nesprávných postupů v oblasti první pomoci v populaci s ohledem na jejich příčiny a zdroje těchto informací
Název v anglickém jazyce: The analysis of misleading and incorrect first aid techniques in population regarding its cause and source
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: závěrečná práce CŽV
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Předběžná náplň práce
o Předběžná náplň práce: První pomoc je dynamickou disciplínou a doporučované postupy se postupem času vyvíjí. Každých 5 let jsou vydávány pokyny pro poskytování první pomoci (tzv. Guidelines, vydáváno Evropskou resuscitační radou), podle kterých by výuka první pomoci měla probíhat. I přes to, že některé postupy byly z oblasti první pomoci vyřazeny již před mnoha lety, veřejnost a žáci je mají stále ukotveny (např. manuální vytahování/špendlení jazyka osob v bezvědomí místo záklonu hlavy, zalehávání osob s celotělovými křečemi apod.). Náplní práce by byla konkretizace nejčastějších zastaralých postupů a pokus o nalezení hlavních informačních zdrojů, ze kterých se tyto koncepty k lidem dostávají.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radimkuba@email.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK