Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopie magnetických sil za nízkých teplot
Název práce v češtině: Mikroskopie magnetických sil za nízkých teplot
Název v anglickém jazyce: Low temperature magnetic force microscopy
Klíčová slova: Mikroskopie atomárnách sil, mikroskopie magnetických sil, feromagnetismus, doménová struktura,
Klíčová slova anglicky: Atomic Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy, ferromagnetism, domain structure
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Zvládnutí základních principů metody mikroskopie atomárních sil a mikroskopie magnetických sil, optimalizace parametrů
2. Studium magnetických domén vybraných feromagnetických materiálů, studium vlivu magnetické historie a úpravy povrchu vzorku na doménovou strukturu
3. Vyhodnocení a interpretace naměřených výsledků

Seznam odborné literatury
1. Manuál k Mikroskopu Bruker Multimode, Bruker Dinemnsion, Manuál k mikroskopu AttoAFM.
2. V.L Mironov, Fundamentals of the scanning probe microscopy, Nizhniy Novgorod, 2004
3. Vybrané publikace k problematice
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřená na seznámení se a studium povrchů materiálu pomocí mikroskopie atomárních sil a maikroskopie magnetických za účelem určení jejich drsnosti, a studia magnetických domén.
Existence a konečná velikost a tvar magnetických domén jsou dány rovnováhou mezi dipólovou energií, energií doménových stěn a energií magnetické anizotropie. Tyto parametry záleží na typu materiálu, jeho formě či na magnetické historii vzorku.
Významnou metodou pro studium uspořádání magnetických domén je mikroskopie magnetických sil (MFM). Tato metoda je odvozená od mikroskopie atomárních sil (AFM). Jedná se tedy o povrchovou metodu pomocí níž studujeme lokální silové působení mezi rastrujícím magnetickým hrotem a vzorkem.
Student(ka) získá dovednosti z oblasti AFM a od ní odvozené metody MFM. Seznámí se s požadavky na volbu hrotů a s vlivem úpravy povrchu na doménovou strukturu a kvalitu signálu.
Více na: http://kfkl.cz/cs/nabidkapraci


V práci je možné pokračovat v rámci magisterského studia, ale zároveň respektujeme právo studentky/studenta na změnu tématu, školiteky/školitele, nebo volbu jiného oboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK