Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil
Název práce v češtině: Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil
Název v anglickém jazyce: Low temperature magnetic force microscopy data processing
Klíčová slova: Mikroskopie atomárnách sil, mikroskopie magnetických sil, feromagnetismus, doménová struktura,
Klíčová slova anglicky: Atomic Force Microscopy, Magnetic Force Microscopy, ferromagnetism, domain structure
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Zvládnutí základních principů metody mikroskopie atomárních sil a mikroskopie magnetických sil, chyby zobrazení a jejich korekce
2. Zpracování dat z MFM měření vzorků SrRuO3
3. Přehledná prezentace výsledků

Seznam odborné literatury
1. Manuál k Mikroskopu Bruker Multimode, Bruker Dinemnsion, Manuál k mikroskopu AttoAFM.
2. V.L Mironov, Fundamentals of the scanning probe microscopy, Nizhniy Novgorod, 2004
3. Vybrané publikace k problematice
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřená na studium povrchů materiálu pomocí mikroskopie atomárních sil a mikroskopie magnetických sil za účelem studia magnetických domén. Student/ka se naučí používat program Gwyddyon, pomocí kterého zpracuje data ze studia dynamiky pohybu doménových stěn v tenkých feromagnetických vrstvách.
Existence, konečná velikost a tvar magnetických domén jsou dány rovnováhou mezi dipólovou energií, energií doménových stěn a energií magnetické anizotropie. Tyto parametry záleží na typu materiálu, jeho formě či na magnetické historii vzorku.
Významnou metodou pro studium uspořádání magnetických domén je mikroskopie magnetických sil (MFM). Tato metoda je odvozená od mikroskopie atomárních sil (AFM). Jedná se tedy o povrchovou metodu pomocí níž studujeme lokální silové působení mezi rastrujícím magnetickým hrotem a vzorkem.


V práci je možné pokračovat v rámci bakálářského studia, jednalo by se o vlastní přípravu a měření nových vzorků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK