Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Molekulární magnety
Název práce v češtině: Molekulární magnety
Název v anglickém jazyce: Molecular magnets
Klíčová slova: molekulární magnetismus, spinové přechody, magnetická susceptibilita, nanosenzory, nanočástice
Klíčová slova anglicky: molecular magnetism, spin cross-over, magnetic susceptibility, nanosenzors, nanoparticles
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem studentského projektu je seznámení se s problematikou magnetických molekul a základními metodami jejich výzkumu.
Seznam odborné literatury
[1] Gütlich, P.et al, Beilstein. J. Org. Chem. (2013), 9, 342 & Coordin. Chem. Rev. (2005), 249, 1811
[2] Halcrow, M.A., Spin-Crossover Materials: Properties and Applications, John Wiley & Sons Ltd. (2013)
[3] Kahn, O., Molecular Magnetism, VCH, New York, 1993
[4] Bartolomé, J. et al, Molecular Magnets: Physics and Application, Springer (2014)
[5] Bogani, L. and Wernsdorfer, W., Nature Mater. (2008), 7, 179
[6] Sessoli, R. et al, J. Am.Chem. Soc. (1993) 1993,115, 1804 & Nature (1993), 365, 141
[7] Cornia, A. et al, Chem. Soc. Rev. (2011), 40, 3076
[8] Soler, M. et al, Inorg. Chem. (2001), 40, 4902
[9] Perfetti, M. et al, Small (2014), 10, 323
[10] Dorman, J.L. and Fiorani, D., Magnetic properties of fine particles, North-Holland (1992)
a aktuální publikace v oboru
Předběžná náplň práce
Nanoskopické magnetické systémy jsou v současnosti intenzivně studovány s výhledem na využití v moderní spinové elektronice, záznamových a detekčních technologiích, a biomedicínských aplikací. Projekt je zaměřen na seznámení se s problematikou molekulárních magnetů a studium jejich základních magnetických vlastností. Výzkumný úkol je interdisciplinární a kromě práce v mezinárodním týmu na KFKL předpokládá úzkou spolupráci s Ústavem fyzikální chemie AV ČR (www.nanocarbon.cz) a katedrou anorganické chemie UK. Výzkum je součástí excelentního projektu Evropské výzkumné rady (ERC) TSuNAMI a získané výsledky mají velký potenciál pro publikační výstupy i možné aplikace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Nanoscopic magnetic systems are intensively studied with outlooks in applications in modern spin electronics, memory and detection technologies, and biomedical applications. The proposed work is focused on introduction to molecular magnets and study of their basic magnetic properties. The highly interdisciplinary research task will be carried out in an international team of the DCMP and in close collaboration with the J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry (www.nanocarbon.cz) and department of inorganic chemistry CU. The research is a part of excellent ERC project TSuNAMI and the outputs have great potential for publication and future applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK