Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkonná simulace destrukce prostředí ve hrách
Název práce v češtině: Výkonná simulace destrukce prostředí ve hrách
Název v anglickém jazyce: Efficient simulation of environment destruction in games
Klíčová slova: destrukce prostředí, částicové systémy, fyzikální simulace
Klíčová slova anglicky: environment destruction, particle systems, physical simulation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kratochvíl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2016
Datum zadání: 26.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2016
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: Mgr. Jiří Vinárek
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to implement destructible enviroment in a context of
a simple game.

Thesis will contain an overview of current techniques used for simulation of
such environments. Several approaches to the problem will be selected and
implemented in a way that satisfies real-time constraints (e.g. framerate) of
the game world.

Algorithms should be able to efficiently handle large numbers of objects in the
scene, collisions of objects, stability, various materials and application of
external forces on the objects, that may result in objects being split in the
point of impact, or completely annihilated.
Seznam odborné literatury
Imagire, Takashi, Henry Johan, and Tomoyuki Nishita. "A fast method for simulating destruction and the generated dust and debris." The Visual Computer 25.5-7 (2009): 719-727.

Campbell, Paul M., et al. "Dynamic octree load balancing using space-filling curves." Williams College Department of Computer Science, Tech. Rep. CS-03-01 (2003).

Hockney, Roger W., and James W. Eastwood. Computer simulation using particles. CRC Press, 1988.

Bullet engine. http://bulletphysics.org/wordpress/. Accessed 2016-09-26.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK