Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturní a magnetooptické studum vrstev oxidů
Název práce v češtině: Strukturní a magnetooptické studum vrstev oxidů
Název v anglickém jazyce: Structural and magnetooptic study of oxides films
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je studium vrstev magnetických oxidů. Práce bude zaměřena na ferromagnetické a antiferomagnetické oxidy, jejiž krystalografická symetrie neobsahuje bodovou symetrii, např. spinely. Práce zahrnuje přípravu oxidových vrstev pomocí depozice ve kyslíkové atmosféře. Vrstvy jsou následně studovány pomocí strukturních (XRD, XRR), magnetických (VSM) a magnetooptických metod (ellipsometrie, MOKE spektroskopie, PES). Magnetooptické studium bude zaměřeno na jevy kvadratické v magnetizaci protože tyto jsou nenulové i pro antiferromagnetické materiály.
Seznam odborné literatury
Časopisecká literatura dostupná u vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK