Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topologické izolátory a magnetické uspořádání
Název práce v češtině: Topologické izolátory a magnetické uspořádání
Název v anglickém jazyce: Topological insulators and magnetic order
Klíčová slova: Topologické izolátory, magnetické interakce, magnetizační dynamika, numerické simulace
Klíčová slova anglicky: Topological insulators, magnetic interactions, magnetization dynamics, numerical simulations
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2016
Konzultanti: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Zásady pro vypracování
Jedná se primárně o teoretickou práci s využitím znalostí kvantové mechaniky, teorie grup a symetrií, principů magnetických interakcí a magnetického uspořádání. Předpokládá se numerické řešení stochastických problémů, především metodou Monte Carlo a tzv. magnetizační dynamikou, a spolupráce na získávání vstupních parametrů pro tyto simulace pomocí ab initio výpočetních metod. Bude třeba zpracovat velké objemy získaných dat, vyvodit z nich obecné závěry, a také kvalitně interpretovat experimentální data. Blíže bude upřesněno ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury
články v odborné literatuře; kniha B.A.Bernevig, Topological Insulators and Topological Superconductors, Princeton University Press 2013
Předběžná náplň práce
Objev třídy materiálů zvaných topologické izolátory představuje významný krok vpřed ve fyzice pevných látek. Zajímavý je předevších jejich povrchový stav s nulovým gapem chráněným symetrií. Důležitou otázkou je, jakým způsobem se jejich vlastnosti změní pod vlivem magnetismu, který umožňuje přidat do těchto materiálů nové funkce a kontrolovaně narušovat vlastnosti spojené s invariancí vůči inverzi času. Případný magnetismus je v těchto systémech silně svázán s transportními vlastnostmi, kde je též žádoucí získat hlubší porozumění. Hodláme se zaměřit hlavně na teoretické modelování topologických izolátorů dopováných magnetickými ionty, kde je podstatné prostudovat vzájemnou interakci mezi nimi, která je zodpovědná za spontánní magnetické uspořádání. Z obecnějšího hlediska práce zahrnuje porozumění chování systému s nízkou hustotou náhodně uspořádáných magnetických částic. Dle časových možností a dalšího vývoje v oboru by mohly být do práce zahrnuty také materiály z příbuzné třídy tzv. Weylových polokovů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK