Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podobnostní analytika řízená implicitní uživatelskou zpětnou vazbou
Název práce v češtině: Podobnostní analytika řízená implicitní uživatelskou zpětnou vazbou
Název v anglickém jazyce: Similarity analytics driven by implicit user feedback
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2016
Datum zadání: 03.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2016
Zásady pro vypracování
When searching for complex data entities (e.g., products in an e-shop), structured queries cannot be used when dealing with properties like visual appearance of the searched entity (product). In such case, multimedia exploration systems provide a way of searching based on visual similarity to the user's abstract query. It is the inherent part of the multimedia exploration process that user iteratively navigates in the visual space of data entities, providing thus an implicit user feedback to the retrieval system. The feedback consists of a sequence of entities the user visited so far, where each sequence element is formed by the visual component (product image) and the attributes values (price, etc.). This topic focuses on the properties of attribute values from sequences of entities yielded by the multimedia exploration process (as implicit user feedback). In particular, the analysis could contribute to user preference learning, personalized recommending, missing information completion, etc. Moreover, identifying consistent visual features could lead to discovery of new virtual attributes.
Seznam odborné literatury
D. T. Larose, C. D. Larose. Data Mining and Predictive Analytics, Wiley, 2015
D. Jannach, M. Zanker, A. Felfernig, G. Friedrich. Recommender Systems: An Introduction. Cambridge University Press, 2010
P. Zezula, G. Amato, V. Dohnal, M. Batko. Similarity Search - The Metric Space Approach. Springer, 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK