Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Časový vývoj teplotních charakteristik v regionálních klimatických modelech
Název práce v češtině: Časový vývoj teplotních charakteristik v regionálních klimatických modelech
Název v anglickém jazyce: Temporal evolution of air temperature characteristics in regional climate models
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Z výstupů vybraných regionálních klimatických modelů z iniciativy Euro-CORDEX odvodit vybrané teplotní charakteristiky a analyzovat jejich časový vývoj. Odpovídající charakteristiky vypočítat rovněž ze souboru pozorovaných dat. Porovnat modelové výstupy mezi sebou a s výsledky odvozenými z pozorovaných dat.
Seznam odborné literatury
Internetové stránky iniciativy Euro-CORDEX
Chládová Z., Kalvová J. (2005): Změny vybraných teplotních kvantilů v období 1961-2000, Meteorologické zprávy 58, č.4, 111-118
a další podle pokynů vedoucí práce
Předběžná náplň práce
Regionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Úkolem bude provést studii časového vývoje vybraných teplotních charakteristik simulovaných několika RCM. Výsledky přispějí k pochopení, do jaké míry je současná generace RCM schopná vystihnout změnu klimatu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Regional climate models (RCMs) are useful instruments for studying processes influencing climate in a particular area, and for development of future climate change scenarios. Before the models are used for a specific purpose, it is necessary to evaluate their ability to simulate observed climate and assess uncertainties in model outputs. The goal will be to perform an analysis of temporal evolution of chosen temporal characteristics simulated by several regional climate models. The results will contribute to our understanding of how the RCMs are able to simulate climate change.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK