Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variace termodynamické rovnováhy podzemních vod a plynů v seismicky aktivních oblastech
Název práce v češtině: Variace termodynamické rovnováhy podzemních vod a plynů v seismicky aktivních oblastech
Název v anglickém jazyce: Variation of thermodynamic equilibrium between groundwater and tectonically activated gases in seismically active regions
Klíčová slova: Seismicita, spodní voda, plynná faze geotermální aktivity
Klíčová slova anglicky: Seismicity, ground water, gas phase in regions with geothermal activity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel:
Oponenti: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Souhrn literatury (rešerše), Laboratorní experiment, Počítačový model,
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature survey, Laboratory experiment, computer model
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK