Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelling of phase transformations in titanium alloys
Název práce v češtině: Modelování fázových transformací ve slitinách titanu
Název v anglickém jazyce: Modelling of phase transformations in titanium alloys
Klíčová slova: Modelování, fázové transformace, slitiny titanu
Klíčová slova anglicky: Modelling, phase transformations, titanium alloys
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Konzultanti: RNDr. Jana Šmilauerová, Ph.D.
Ing. Hanuš Seiner, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Seznámit se se současným stavem znalostí v oblasti fázových transformací metastabilních beta slitin titanu.
Seznámit se s principy teoretického modelování fázových transformací (první principy, mechanika kontinua, atd.).
Tvorba matematických modelů fázových transformací.
Srovnání výsledků modelování s experimentálními poznaky.
Seznam odborné literatury
[1] G. Lütjering and J.C. Williams. Titanium. Springer Verlag, 2007.
[2] S. Banerjee and P. Mukhopadhyay. Phase Transformations: Examples from titanium and zirconium alloys. Elsevier Science, 2007.
[3] K. Bhattacharya: Microstructure of Martensite, Oxford Unviersity Press, 2003
[4] R.M. Martin: Electronic Structure (Basic Theory and Practical Methods), Cambridge 2004
Další literatura podle pokynů školitele
Předběžná náplň práce
Titanium alloys have been attracting an increasing interest in the aerospace, automotive and chemical industry due to their outstanding physical properties. Titanium alloys stand out primarily due to their high specific strength and corrosion resistance. Moreover, a number of titanium alloys are biocompatible, which makes them ideal candidates for applications in medicine (e.g. hip joint implants). A prospective group of these alloys are the so-called metastable beta titanium alloys which exhibit a set of complex phase transformations which can be employed to improve the mechanical performance of the material. Some of the mechanisms of these phase transformations have not yet been fully understood. Therefore, it is of a great interest to study them theoretically. The aim of this work will be to propose a theoretical model describing selected phase transformations in metastable beta titanium alloys and to test the validity of the model against experimental results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK