Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin
Název práce v češtině: Dopady velkoplošných sečí na populační biologii rostlin
Název v anglickém jazyce: The impacts of large-scale haycuts on plant population biology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Otázky
Jak často je narušeno sečí kvetení u různých druhů rostlin? Závisí to na jejich vlastnostech?
Těží neposečené populace rostlinných druhů (např. v lemech u silnic) z toho, že seč postihla jejich sousedy, nebo to naopak omezuje i jejich reprodukční úspěch?
Jak se mění před a po seči četnosti jednotlivých skupin opylovačů?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK