Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electrical impedance tomography of soft tissue
Název práce v češtině: Elektroimpedanční tomografie měkkých tkání
Název v anglickém jazyce: Electrical impedance tomography of soft tissue
Klíčová slova: elektroimpedanční tomografie, odhad parametrů, inverzní úloha
Klíčová slova anglicky: electrical impedance tomography, parameter estimation, inverse problem
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 07.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s software balíkem EIDORS a provede výpočty rozložení elektrické vodivosti z dat dodaných průmyslovým partnerem. Na úrovni přiměřené bakalářskému studiu se student seznámí z matematickými technikami, které jsou pro řešení takovýchto úloh používány.
Seznam odborné literatury
Cheney, Isaacson, Newell: Electrical impedance tomography, SIAM Review, Vol. 41, No. 1, 85-101, 1999
Aster, Borchers, Thurber: Parameter Estimation and Inverse Problems, Academic Press, Second Edition, 2012
Předběžná náplň práce
Elektroimpedanční tomografie je neinvazivní zobrazovací metoda používaná v lékařství, která pracuje na principu rekonstrukce rozložení elektrické vodivosti v daném vzorku na základě měření na povrchu vzorku. Náš průmyslový partner vyvinul zařízení pro měření metodou elektroimpedanční tomografie a má zájem o matematické metody pro zpracování naměřených dat. Očekává se, že student zpracuje dodaná data s použitím software balíku EIDORS (http://eidors3d.sourceforge.net/).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Electrical Impedance Tomography (EIT) is a non-invasive medical imaging technique in which a distribution of the conductivity inside the given part of the body is reconstructed from surface electrode measurements attached to the skin. Our industrial partner has developed hardware tools for EIT and is interested in mathematical methods for reconstruction of the conductivity from measured data. The student is expected to interpret the acquired data using software package EIDORS (http://eidors3d.sourceforge.net/).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK