Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenositelnost transformace ICT výuky na 2. stupni ZŠ v Anglii do českých podmínek
Název práce v češtině: Přenositelnost transformace ICT výuky na 2. stupni ZŠ v Anglii do českých podmínek
Název v anglickém jazyce: Portability of transformation of lower secondary ICT education in England into the Czech conditions
Klíčová slova: přenositelnost, Computing, kurikulum, ICT, Anglie
Klíčová slova anglicky: portability, Computing, curriculum, ICT, Anglie
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2014
Datum zadání: 14.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznamte se s koncepcí a podmínkami pro zavedení změn v oblasti výuky zaměřené na témata technologicko-informatická na 2. stupni ZŠ v Anglii.
2. Seznamte se se stávající situací v ČR a strategiemi pro změny v oblasti ICT výuky (výzkum GA ČR mezi ICT učiteli 2. stupně ZŠ v ČR, dokumenty MŠMT ke Strategii digitálního vzdělávání v ČR, publikace doc. Janíka a spol. k reformě RVP)
3. Zmapujte stávající situaci na vybraných školách v Anglii a na základě šetření na vybraném vzorku učitelů 2. stupně ZŠ v Anglii zjistěte, jak jsou učitelé na změnu připraveni, s jakými problémy je nutno při zavádění takových zásadních kurikulárních změn v praxi počítat, jaké se vytvářejí podmínky (učebnice, portály, školení, technologické vybavení aj.) pro naplňování těchto změn ve školách v Anglii.
4. Zjistěte, jak čeští a zahraniční experti hodnotí chystané změny v pojetí obsahu technologicko-informatických předmětů pro 2. stupeň ZŠ v Anglii a přenositelnost anglického pojetí do českých podmínek.
5. Na základě výsledků získaných v teoretické a výzkumné části navrhněte doporučení pro změny vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK