Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učící se prodavač novin
Název práce v češtině: Učící se prodavač novin
Název v anglickém jazyce: Learning newsboy
Klíčová slova: Prodavač novin, kvetinářka, simulace, Littlewoodova pravidlo, Riziko
Klíčová slova anglicky: Newsboy, Flower-girl, simulation, Littlewood rule, Risk
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2014
Datum zadání: 22.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Klasickou úlohou stochastického programování je "Prodavač novin".
Práce bude zaměřena na volbu kritérií,
která by odpovídala reálné strategii prodavače novin.
Neznalost rozdělení příchodu zákazníků bude nahrazena jeho postupným empirickým odhadem.

Funkčnost představeného řešení bude demonstrována numerickou studií.
Seznam odborné literatury
[1] Casimir, R.J.: The newsboy and the flower-girl. OMEGA Int. J. of Mgmt Sci. 18,4 (1990), 395-398.
[2] Casimir, R.J.: Strategies for a blind newsboy. OMEGA Int. J. of Mgmt Sci. 27,1 (1999), 129-134.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK