Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geopolitika Ruska - její konstanty a proměny v období po rozpadu SSSR
Název práce v češtině: Geopolitika Ruska - její konstanty a proměny v období po rozpadu SSSR
Název v anglickém jazyce: Russian geopolitics - constants and changes after the split of the USSR
Klíčová slova: geopolitika, Rusko, eurasijství, zahraniční politika, USA, EU, Čína, Střední Asie, Ukrajina, NATO, energetická politika, ropa, zemní plyn
Klíčová slova anglicky: Geopolitics, Russia, eurasianism, foreign policy, the US, the EU, China, Central Asia, Ukraine, NATO, energy policy, oil, natural gas
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2014
Datum zadání: 14.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je analýza a hodnocení geopolitiky Ruska po rozpadu Sovětského svazu z hlediska jejích tradičních zájmů a eventuálních změn.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to analyse Russian geopolitcs after the split of the USSR in terms of its traditional interests and constants and expectant changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK