Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltammetric determination of 2,4-dinitrophenylhydrazine using meniscus modified silver solid amalgam electrode
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 2,4-dinitrophenylhydrazine using meniscus modified silver solid amalgam electrode
Klíčová slova: diferenční pulzní voltametrie,DC voltametrie, meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda
Klíčová slova anglicky: differential pulse voltammetry, DC voltammetri, meniscus modified silver solid amalgam electrode
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2014
Datum zadání: 06.06.2014
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů či léčiv) pomocí voltametrie na moderních elektrodových materiálech. Projekt bude realizován v rámci Centra biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy, které garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do diplomové či doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK