Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev magnetických oxidů
Název práce v češtině: Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev magnetických oxidů
Název v anglickém jazyce: Magneooptical properties of thin film magnetic oxides
Klíčová slova: magneto-optics
Klíčová slova anglicky: magneto-optics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
Student se teoreticky i prakticky seznámí s metodikou měření magnetooptické spektroskopie magnetických vrstev a provede základní charakterizační experiment vzorků. Na základě jednoduchého modelu budou z experimentálních dat určovány optické a magnetooptické parametry tenkých oxidových vrstev. OEM
Seznam odborné literatury
P. Malý, Optika
Předběžná náplň práce
Řada oxidových magnetických materiálů (jako jsou magnetické granáty, manganity apod.) má potenciální uplatnění v moderní vysokofrekvenční elektronice, optoelektronice a v systémech pro informační technologie. Může jít např. o senzory s rychlou odezvou, velmi rychlé magnetické RAM paměti apod. Tento nový obor elektroniky, kde se využívá spinově polarizovaného proudu nosičů náboje, nese název spintronika. Tím se má zdůraznit, že k přenosu a zpracování informace se využívá nejen náboje elektronu, ale i jeho vlastní magnetický moment, tj. spin.
Práce je zaměřena na studium základních fyzikálních vlastností vhodných magnetických materiálů pomocí optických a magnetooptických metod. Cílem je získat informace o chování magnetických momentů v látce a o elektronové struktuře zkoumaných systémů. Proto hlavní pozornost bude věnována magnetooptickému Faradayovu a Kerrovu jevu, které nám dokážou požadované informace poskytnout.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK