Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení chloramfenikolu a chlorambucilu na amalgámových elektrodách
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení chloramfenikolu a chlorambucilu na amalgámových elektrodách
Název v anglickém jazyce: Voltammetric Determination of Chloramphenicol and Chlorambucil on Amalgam Electrodes
Klíčová slova: DC voltametrie, Diferenční pulzní voltametrie, Cyklická voltametrie, Adsorpční rozpouštěcí voltametrie, Rtuťovým meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgámová elektroda, Chloramfenikol, Chlorambucil
Klíčová slova anglicky: DC voltammetry, Differential pulse voltammetry, Cyclic voltammetry, Adsorptive stripping voltammetry, Mercury menisus modified silver solid amalgam electrode, Chloramphenicol, Chlorambucil
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2013
Datum zadání: 05.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK