Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Limita a spojitost vzhledem k lokálním systémům
Název práce v češtině: Limita a spojitost vzhledem k lokálním systémům
Název v anglickém jazyce: Limits and continuity with respect to local systems
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Nastudovat a zpracovat definici a základní vlastnosti lokálních systémů a limit vzhledem k nim. Jde o zobecnění klasické limity reálné funkce reálné proměnné, které je ještě obecnější než limita podle filtru. Zpracovat konkrétní příklady lokálních systémů, popsat chování limit vzhledem k nim, porovnat mezi sebou.
Seznam odborné literatury
Thomson, Brian S. Real functions. Lecture Notes in Mathematics, 1170. Springer-Verlag, Berlin, 1985.
Další literatura dle potřeby.
Předběžná náplň práce
Nastudovat a zpracovat definici a základní vlastnosti lokálních systémů a limit vzhledem k nim. Jde o zobecnění klasické limity reálné funkce reálné proměnné, které je ještě obecnější než limita podle filtru. Zpracovat konkrétní příklady lokálních systémů, popsat chování limit vzhledem k nim, porovnat mezi sebou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK