Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Human enhancement: vize lepšího lidstva?
Název práce v češtině: Human enhancement: vize lepšího lidstva?
Název v anglickém jazyce: Human enhancement: vision of a better humankind?
Klíčová slova: human enhancement; Harris;
Klíčová slova anglicky: human enhancement; Harris;
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2013
Datum zadání: 09.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:10.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
OSNOVA:

1. Úvod
2. Řízená evoluce Johna Harrise
3. Sandelovy námitky proti vylepšování člověka
4. Biohazard a prostředky vedoucí k cíli
5. Byla by společnost díky vylepšování člověka opravdu lepší?
6. Vylepšování člověka anebo lidstvo, jež stojí za zachování
7. Závěr

Human Enhancement: Vize lepšího lidstva?
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou Human Enhancement, tedy možností vylepšování člověka pomocí biotechnologií. Hlavním obhájcem využívání této možnosti je John Harris, jehož pozice je zde důkladně popsána (kapitola 2). V kapitole 3 jsou představeny námitky Michaela J. Sandela, jednoho z hlavních Harrisových odpůrců v debatě o vylepšování člověka. Kapitola 4 představuje některé možnosti dnešní vědy a kriticky se vyjadřuje o Harrisově optimismu, týkajícího se zejména možností genetického vylepšování člověka. Pátá kapitola se zamýšlí nad celospolečenskými důsledky těchto procedur a varuje před možností diskriminace a konfliktů na základě odlišností vylepšený a nevylepšených jedinců. V kapitole 6 je zkoumána možnost ohrožení svobody a lidských práv, jež by vylepšení člověka mohlo přinést. Je zde také představena úvaha, jaké lidské vlastnosti je potřeba vylepšovat. Projekt vylepšování člověka by tedy podle názoru autora této práce přinesl více negativ než pozitiv.
Seznam odborné literatury
- Annas, G.J., Genism, Racism and the Prospect of Genetic Genocide. (http://www.geneticsandsociety.org/article.php?id=1994)
- Buchanan, A., From Chance to Choice, Cambridge University Press 2000.
- Daniels, N. Can anyone really be talking about ethically modifying human nature? (http://www.hsph.harvard.edu/benchmark/ndaniels/pdf/Human_Naturegr031305.pdf)
- Douglas, T, Human enhancement and supra-personal moral status, Springerlink.com 2011.
- Fukuyama, F., Transhumanismus. (http://www.foreignpolicy.com/articles/2004/09/01/transhumanism)
- Habermas, J., Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Suhrkamp Verlag, Sinzheim 2013.
- Harris, J., Enhancing Evolution, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2007;
- Harris, J., Moral Enhancement and Freedom, in: Bioethics Vol.25, No.2, str.102-111;
- Lev, O., Will Biomedical Enhancement Undermine Solidarity, Responsibility, Equality and Autonomy? in: Bioethics. 2011 May, s. 177-184.
- Kass, L.R., Ageless Bodies, Happy Souls: Biotechnology and the Pursuit of Perfecton, Spring 2003, s.9-28.
- Mill, J.S., On Liberty, Batoche, Kitchener 2011.
- Sandel, M.J., The Case against Perfection, The Bellknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England 2007;
- Persson, I., Savulescu J., Getting Moral Enhancement right: the Desirability of Moral Bioenhancement, Blackwell Publishing Ltd, Oxford a Malden 2011, s. 1-7.
- Petr, J., Klonování – Hrozba, nebo naděje?, Paseka, Praha 2003.
- Russell, B., Has Man a Future? Simon and Schuster, New York 1962.
- Savulescu, J., Bostrom, N., Human Enhancement, Oxford University Press, Oxford 2008.
- Savulescu, J., Persson, Moral Enhancement, Freedom and the God Machine, in: Monist, 2012 July, s. 399-421.
- Vondrejs, V, Otazníky kolem genového inženýrství, ACADEMIA, Praha 2010.
- UNESCO’s Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997. (http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
- HFEA: Sex Selection: Choice and Responsibility in Human Reproduction, 2003. (http://www.hfea.gov.uk/docs/Sex_Selection_choice_and_responsibility.pdf)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK