Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Modifikace ploutví ryb a paryb v pářící orgány
Název práce v češtině: Modifikace ploutví ryb a paryb v pářící orgány
Název v anglickém jazyce: Modifications of fish fins into intromittent organs
Klíčová slova: pářící orgán, gonopodium, pterygopod, vývin, evoluce
Klíčová slova anglicky: intromittent organ, gonopodium, clasper, morphogenesis, evolution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK