Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování hry tenis
Název práce v češtině: Modelování hry tenis
Název v anglickém jazyce: Modelling the game of tennis
Klíčová slova: Hra dvou hráčů; Tenis; Utkání.
Klíčová slova anglicky: Games of two players; Tennis; Match.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 04.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výsledek tenisového utkání dvou hráčů je závislý na řadě faktorů.
Za nejdůležitější určující faktor je považována "síla" jednotlivých hráčů.
V praxi je snaha tuto "sílu" určit, odhadnout.
Používá se k tomu každoročně sestavovaný žebříček tenistů.
Výsledek utkání je však ovlivněn řadou dalších faktorů,
jako je "síla" protihráče, povrch kurtu, styl hry obou hráčů, psychologie hráče i protihráče.
Jsou však i faktory jiné, které do výsledku tenisového utkání mohou promluvit, například:
nadmořská výška, tlak, teplota, atd.

Cílem práce bude zjistit, jaké modely se pro hru tenis používají
a na jakých vstupních parametrech jsou vystavěny.
Student by měl některý z modelů podrobně popsat, shromáždit historická data
a pomocí nich model identifikovat a empiricky ohodnotit kvalitu predikce modelu.
Případně se student může pokusit sestavit model vlastní.
Seznam odborné literatury
[1] Anděl, Jiří: Matematika náhody, Matfyzpress, Praha, 2000.
[2] Hsi, B. P.; Burych, D. M.: Games of Two Players, Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) 20,1 (1971), 86-92.
[3] Riddle, Lawrence H.: Probability Models for Tennis Scoring Systems, Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) 37,1 (1988), 63-75.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK