Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost elektronického hlasování
Název práce v češtině: Bezpečnost elektronického hlasování
Název v anglickém jazyce: Security of an Electronic Voting System
Klíčová slova: Bezpečnost, elektronický, hlasování
Klíčová slova anglicky: Security; Electronic; Voting
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2011
Datum zadání: 01.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2011
Datum a čas obhajoby: 17.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2013
Oponenti: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce by bylo prostudovat způsoby jak zaručit bezpečnost různých forem elektronického hlasování (například voleb konaných přes internet), dále pak analyzovat některý ze stávajících systémů elektronického hlasování a popsat jeho nedostatky z hlediska bezpečnosti (viz například [2]). Nakonec by případně bylo možné nějaký vhodný systém e-hlasování navrhnout. Téma je vhodné pro studenty se zájmem o praktické aplikace kryptografie.
Seznam odborné literatury
1. Zissis, D.; Lekkas (April 2011). "Securing e-Government and e-Voting with an open cloud computing architecture". Government Information Quarterly 28 (2): 239–251. doi:10.1016/j.giq.2010.05.010.
2. T. Kohno, A. Stubblefield, A.D. Rubin, D.S. Wallach, Analysis of an Electronic Voting system, IEEE Symposium on Security and Privacy, Oakland, CA, May, 2004.
3.A.D. Rubin, Security consideration og remote electronic voting. Communications of the acm, 45(12):39-44, 2002
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis would be to discuss security aspects of an electronic voting. It is suitable for practically oriented students.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK