Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
XSLT Benchmarking
Název práce v češtině: XSLT Benchmarking
Název v anglickém jazyce: XSLT Benchmarking
Klíčová slova: XSLT, benchmarkování, analyzování, generování
Klíčová slova anglicky: XSLT, benchmarking, analyzing, generating
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2011
Datum zadání: 28.04.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
Oponenti: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of this work is a research on possibilities and limitations of XSLT benchmarking and a proposal of an extensible XSLT benchmark system. First of all, it is necessary to describe and compare existing versions of XSLT, to analyze existing XSLT benchmarking projects and to perform a study of current XSLT applications in general. The core of the work will be a proposal and implementation of own project that will solve selected open problems and disadvantages of the current projects, cover a wide range of XSLT use cases and enable user-defined parameterization and extensibility. The work will include suitable experiments with the existing XSLT processors using the proposed benchmark.
Seznam odborné literatury
Mlynkova, I. - Necasky, M. - Pokorny, J. - Richta, K. - Toman, K. - Toman, V.: Technologie XML - Principy a aplikace v praxi. Grada Publishing, Prague, Czech Republic, zari 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.
The Extensible Stylesheet Language Family (XSL). http://www.w3.org/Style/XSL/
OASIS XSLT Conformance TC. http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=xslt
XSLT Processor Benchmarks. http://www.xml.com/pub/a/2001/03/28/xsltmark/
XSLT benchmarks. http://www.davidpashley.com/articles/xslt-benchmarks.html
XSLT benchmark. http://www.caucho.com/articles/xslt-benchmark.xtp
XSLTMark. http://www.koders.com/noncode/fidA40280D98DF09F980E1B7F122264B5BE183848B2.aspx
ToXgene. http://www.alphaworks.ibm.com/tech/toxgene
A. Aboulnaga, J. F. Naughton, and C. Zhang. Generating Synthetic Complex-Structured XML Data. In WebDB'01: Proc. of the 4th Int. Workshop on the Web and Databases, pages 79-84, Washington, DC, USA, 2001.
L. Afanasiev, I. Manolescu, and P. Michiels. MemBeR XML Generator. http://ilps.science.uva.nl/Resources/MemBeR/member-generator.html)
P. Azalov and F. Zlatarova. SDG - A System for Synthetic Data Generation. In ITCC'03: Proc of the Int. Conf. on Information Technology: Computers and Communications, pages 69-75, Washington, DC, USA, 2003. IEEE Computer Society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK