Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea)
Název práce v češtině: Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea)
Název v anglickém jazyce: Phylogeography and dispersal of Nuphar lutea
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2007
Datum zadání: 29.10.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Phylogeography and dispersal of Nuphar lutea
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK