Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sociální podnikání a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek jako nástroje místního rozvoje a sociálního začleňování
Název práce v češtině: Sociální podnikání a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek jako nástroje místního rozvoje a sociálního začleňování
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský obor Studia občanského sektoru (24-DSOS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK