Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Steinberg, Scott: The Modern Parent’s Guide to Kids and Video Games
Název originálu: Steinberg, Scott: The Modern Parent’s Guide to Kids and Video Games
Přeložený název: Příručka moderního rodiče: Děti a videohry
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: .
Rozsah: 128
Délka překladu (počet normostran): 100
Klíčová slova: rodiče, děti, hry, násilí, výchova
Klíčová slova anglicky: parents, kids, games, violence, education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářský překlad
Jazyk originálu: angličtina
Jazyk překladu: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Lukáš Beňa - přihlášen/a
Datum přihlášení: 02.05.2013
Zásady pro vypracování
Miliony rodičů po celém světě jsou nuceny čelit jednomu z nejobtížnějších problémů v životě člověka - jak vychovat šťastné a zdravé dítě. Přestože se nejedná výlučně o problém nové doby, v dnešním světě zamořeném moderními technologiemi, včetně počítačů, internetu, sociálních sítí, videoherních terminálů, tabletů, multimediálních přehrávačů a mobilních telefonů, se může rodičovské poslání jevit jako stále více skličující úkol. A to proto, že i přes zřejmý užitek a pohodlí, které nám moderní vynálezy přinášejí, představují také potenciální rizikový faktor pro výchovu našich dětí. O jaká konkrétní rizika jde a jak je minimalizovat? Právě o tom hovoří kniha, kterou jsem si zvolil pro svůj bakalářský překlad.
Pro dodržení rozsahu mého překladu (100 ns) mi postačuje zarezervování první poloviny knihy - tedy stran 1-64 z celkových 128 stran. Celou originální publikaci v digitální podobě lze najít na http://www.videogamesandkids.com/The%20Modern%20Parents%20Guide%20to%20Kids%20and%20Video%20Games.pdf
Kontakt: Lukáš Beňa, e-mail: tomtom-cz@seznam.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK