Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na život a trest smrti
Název práce v češtině: Právo na život a trest smrti
Název v anglickém jazyce: Right to Life and Capital Punishment
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.07.2004
Datum zadání: 19.07.2004
Datum a čas obhajoby: 21.04.2006 09:00
Místo konání obhajoby: č.dv. 127
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2005
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2006
Oponenti: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK