Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The 20th century muralism in Mexico
Název práce v češtině: Mexický muralismus ve 20. století
Název v anglickém jazyce: The 20th century muralism in Mexico
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2010
Datum zadání: 08.12.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. pr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK