Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj úmrtnosti na diabetes mellitus ve vyspělých zemích se zaměřením na Českou republiku
Název práce v češtině: Vývoj úmrtnosti na diabetes mellitus ve vyspělých zemích se zaměřením
na Českou republiku
Název v anglickém jazyce: Development of mortality on diabetes mellitus in developed countries,
focusing on the Czech Republic
Klíčová slova: úmrtnost na diabetes mellitus, diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, diabetes mellitus, úmrtnost, nemocnost, Česká republika, Československo, vyspělé země, Mezinárodní klasifikace nemocí, definice diabetes mellitus, WHO
Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus mortality, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, diabetes mellitus, mortality, morbidity, Czech Republic, Czechoslovakia, developed countries, International Classification of Diseases, diabetes mellitus definition, WHO
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2010
Datum zadání: 19.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2011
Oponenti: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je porovnat vývoj úmrtnosti na diabetes mellitus dle pohlaví a věku v průběhu druhé poloviny dvacátého století ve vybraných zemích a porovnat zjištěné trendy vývoje s trendy v Československu a v České republice. Dále se práce zaměří na analýzu vývoje úmrtnosti na diabetes mellitus druhého typu ve vybraných zemích v souvislosti s rozvojem obezity a to v období devadesátých let dvacátého století a na začátku století jednadvacátého.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to compare the the development of mortality from diabetes mellitus by sexand age during the second half of the twentieth century in selected countries and to compare the observed trends with trends in Czechoslovakia and the Czech Republic. Further the work will focus on analyzing of development of diabetes mellitus type 2 mortality in selected countries in relation to development of obesity and in the nineties of the twentieth century and early twenty-first century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK