Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z anhydridu laktosy
Název práce v češtině: Studium lisovacího procesu a vlastností tablet z anhydridu laktosy
Název v anglickém jazyce: A study of the compaction process and the properties of tablets
made of anhydrous lactose
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2010
Datum zadání: 03.02.2011
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se zadanou problematikou pomocí literatury a ústního sdělení školitele
2. Experimentální zpracování konkrétního úkolu
a/příprava tabletovin
b/vylisování vzorků tablet, záznam energetického profilu lisování
c/provedení zkoušek jakosti tablet
3. Zhodnocení výsledků pomocí statistických metod a grafického záznamu
4. Zpracování rukopisu diplomové práce
Seznam odborné literatury
Český lékopis 2009
Augsburger, L.L., Hoag, S.W.: Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2008
Swarbrick, J.: Encyclopedia of pharmaceutical technology, Third Ed., Informa Healthcare USA, Inc., New York, 2007
Wade,A., Weller, P: Handbook of pharmaceutical excipients, Washington, 2000
Alderborn,G.,Nystrom Ch.: Pharm.powder compaction technology, Marcel Dekker, New York, 1995
Banker, G.S., Rhodes Ch.T.: Modern Pharmaceutics, Marcel Dekker, New York 2002
Články v domácím a zahraničním tisku (Čes. a Slov. Farm., Pharm.Ind., J. Pharm.Sci., Drug Development and Ind. Pharmacy apod.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK