Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Die Jungen Nationaldemokraten a Dělnická mládež: ovlivnění a inspirace u mládežnických organizací krajní pravice
Název práce v češtině: Die Jungen Nationaldemokraten a Dělnická mládež: ovlivnění a inspirace u mládežnických organizací krajní pravice
Název v anglickém jazyce: Die Jungen Nationaldemokraten and Dělnická mládež: influences and inspiration of extreme right youth organizations
Klíčová slova: Dělnická mládež, Dělnická strana sociální spravedlnosti, krajní pravice, Die Jungen Nationaldemokraten, mládežnická organizace, česká politika
Klíčová slova anglicky: Workers´ Party Youth, Workers´ Party of Social Justice, far-right, Young National Democrats, youth organization, Czech politics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se zaměří na zkoumání Dělnické mládeže (DM), organizace navázané na Dělnickou stranu a posléze Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Vyjde z dostupné politologické literatury k tématu a z německé zkušenosti s mládežnickou organizací die Jungen Nationaldemokraten. Namísto prosté komparace obou organizací zohlední prvky přenosu hodnot, přístupů a symboliky z německého ultrapravicového prostředí do českého.
Studiem dostupných dokumentů a především analýzou hloubkových polostrukturovaných rozhovorů (částečně již pořízených v rámci předcházejícího studia) s participanty na této organizaci bude autor sledovat např. vztah členů DM k názorům charakteristickým pro ultrapravicové prostředí, míru provázanosti s Dělnickou stranou, respektive její následovnicí, povahu recepce zahraničních vlivů a další témata. Výstupem z analýzy by mělo být testování hypotéz o a) silné závislosti příslušného segmentu české ultrapravice na německých vzorech b) o odvozeném vztahu DM vůči Dělnické straně.
Seznam odborné literatury
Backes Uwe und Steglich, Henrik.(2007) Die NPD: Erfolgsbedingungen einer rechtsextremistichen Partei. Baden-Baden
Charvát, Jan. (2007) Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál
Kailitz, Steffen. (2004) Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden
Mareš, Miroslav. (2003) Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal
Mareš, Miroslav. Vejvodová, Petra. (2010) Dělnická strana: profil české pravicově extrémistické strany. Rexter, Vol. 8, No. 2, s. 43-74.
McGowan, Lee. (2004) Radikální pravice v Německu od roku 1870 po současnost. Praha:Prostor
Vejvodová, Petra. (2008) Autonomní nacionalismus. Rexter, Vol. 6, No. 2, s. 1-36.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK