Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Je etika možná jako kalkulus?
Název práce v češtině: Je etika možná jako kalkulus?
Název v anglickém jazyce: Is it possible to perceive ethics as a calculus?
Klíčová slova: etika, utilitarismus, Mill, Bentham, štěstí
Klíčová slova anglicky: ethics, utilitarianism, Mill, Bentham, happiness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. James Hill, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Kalkulus v etice
2. Princip užitečnosti a jeho důkaz
3. Millovo vyrovnání se s Benthamovým odkazem
4. Konsekvencialismus
Seznam odborné literatury
Bentham. Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 1789
Mill. Utilitarianism. 1863
Mill. Essay on Bentham. 1838
Smart, Williams. Utilitarianism for and against. 1973
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK