Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimal Investment Portfolio with Respect to the Term Structure of the Risk-Return Tradeoff
Název práce v češtině: Optimal Investment Portfolio with Respect to the
Term Structure of the Risk-Return Tradeoff
Název v anglickém jazyce: Optimal Investment Portfolio with Respect to the
Term Structure of the Risk-Return Tradeoff
Klíčová slova: Term structure of risk-return tradeoff, predictability of asset returns, vector autoregressive model, optimal portfolio, pension funds
Klíčová slova anglicky: Optimal Investment Portfolio with Respect to the Term Structure of the Risk-Return Tradeoff
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Milan Rippel
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2010
Datum zadání: 20.11.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. Antolín, P.,& Blome, S. & Karim, D. & Payet, S. & Scheuenstuhl, G. & Yermo, J. (2009): „Investment Regulation and Defined Contribution Pensions“, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions No. 37
2. Avramov, D. (2002): „Stock Return Predictability and Asset Pricing Models“ The Robert H. Smith School of Business University of Maryland
3. Blake, D. & Timmermann, A. & Tonks I. & Wermers R. (2009): „Pension Fund Performance and Risk-Taking Under Decentralized Investment Management“ International Centre for Pension Management
4. Brennan, M.J., Schwartz, E.S., Lagnado, R. (1997): Strategic asset allocation, Journal of Economic Dynamics and Control 21, 1377-1403
5. Broadbent, J. & Palumbo, M. & Woodman, E. (2006): „ Shift from Defined Benefit to Defined Contribution Pension Plans- Implication for Asset Allocation and Risk Management“ Committe on the Global Financial systém
6. Brown, S.J. & Goetzmann, W.N. & Ibbotson, R.G. (1998): „Offshore Hedge Funds: Survival & Performance 1989-1995“ NYU Working Paper No. FIN-98-011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1296406
7. Campbell, J.Y. (2001): “Why long horizons? A study of power against persistent alternatives” Journal of Empirical Finance 8, 459-491
8. Campbell, J.Y. & Chan, Y.L. & Viceira, L.M. (2003): “A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation” Journal of Financial Economics 67, 41-80
9. Campbell, J.Y. & Viceira, L.M. (2005): „ The Term Structure of the Risk-Return Tradeoff“ Financial Analysts Journal, Vol. 61, No.1
10. Carhart, M.M. (1997): „ On Persistence in Mutual Fund Performance“ The Journal of Finance, Vol. 52, No.1, pp. 57-82
11. Chan, K.C. & Hendershott P.H. & Sanders A.B. (1990): „ Risk and return on Real Estate: Evidence from Equity REITs“ AREUEA Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 431-452
12. Dupačová, J. & Polívka J.(2004): „ Asset-Liability Management for Czech pension funds, Department of Probability and mathematical Statistics Charles University Prague, Humboldt University Berlin, 31p
13. Engle, R. (2002): „Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models“ Journal of Business and Economic Statistics 20, pp. 339-350
14. Fama E.F. & French K.R. (1992): „Common risk factors in the returns on stocks and bonds“ Journal of Financial Economics, Vol. 33, pp. 3-56
15. Ferson, W.E. & Harvey, C.R. (1993); „ The Risk and Predictability of International Equity Returns“ The Review of Financial Studies, Vol. 6, No. 3, pp. 527-566
16. French K. R. (2008): „ Presidential Address: The Cost of Active Investing“ The Journal of Finance, Vol. 63, No. 4, pp. 1537- 1573
17. Henriksson, R.D (1984), Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation, Journal of Business; Jan84 Part 1 of 2, Vol. 57 Issue 1, p73-96, 24p
18. Hernandez, D.G. & Stewart, F. (2008): „Comparison of Costs + Fees in Countries with Private Defined Contribution Pension Systems“ International Organisation of Pension Supervisors, Working Paper No. 6
19. Hirshleifer, J. (1958): „ On the Theory of Optimal Investment Decision“ The Journal of Political Economy, Vol. 66, No. 4, pp. 329-352
20. Hoevenaars R. & Molenaar R. & Schotman P. & Steenkamp T. (2007): „Strategic asset allocation with liabilities: Beyond stocks and bonds“ Journal of Economic Dynamics & Control, Vol. 32, pp. 2939-2970
21. Kandel, S. & Stambaugh, R.F. (1990): „ Asset Returns, Investment Horizons and Intertemporal Preferences“ Rodney L. White Centre for Financial Research
22. Kandel, S. & Stambaugh, R.F. (1996): „ On the Predictability of Stock Returns: An Asset-Allocation Perspective“ The Journal of Finance, Vol. 51, No.2, pp. 385-424
23. Kaplan, S. & Schoar, A. (2003): „Private Equity Performance: Returns, Persistence and Capital Flows“ MIT Sloan School of Management, Working Paper 4446-03
24. Lakonishok, J. & Shleifer, A. & Vishny, R.W. & Hart, O. & Perry, G.L. (1992): „The Structure and Performance of the Money Management Industry“ Brookings Institution Press, Vol. 1992, pp. 339-391
25. Liang, B. (1998): „On the Performance of Hedge Funds“ Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University
26. Merton, R.C.(1969): Lifetime portfolio selection under uncertainty: the continuous time case, Review of Economics and Statistics 51, 247-257
27. Merton, R.C. (1971):Optimum consumption and portfolio rules in a continuos time model, Journal of Economic Theory 3, 373-413
28. Merton, R.C. (1973): An intertemporal capital asset pricing model, Econometrica 41, 867-887
29. Samuelson, P.A. (1969): Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming, Review of Economics and Statistics 51, 239-246
30. Snigaroff, R.C. (2000): „The Economics of Active Management“ The Journal of Portfolio Management, pp. 1-8
31. Stulz, R.M. (2007): „ Hedge Funds: Past, Present and Future“ Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics, WP 2007-3
32. Viceira, L.M. (1997): „ Testing for structural change in the predictability of asset returns“ Harvard Business School
Předběžná náplň práce
Má diplomová práce se bude zabývat investičním rozhodováním, zvláště pak těch, které mají delší časový horizont. V empirické části práce ukáži, že změny v investičních příležitostech mohou v průběhu času změnit čsovou strukturu rizika a očekávané výnosnosti a že předvídatelnost návratnoti aktiv má napříč investičními horizonty důležitý vliv na rozptyl a korelaci u dluhopisů, akcií a pokladničních poukázek. Hlavní pozornost bude věnována penzijním fondům, tedy institucionálním investorům s relativně dlouhým časovým horizontem. Pokusím se najít optimální portfolio s ohledem na časovou strukturu rizika, návratnosti investic a toleranci rizika investora. Později se pokusím zjistit, zda české penzijní fondy používají vhodnou investiční strategii vzhledem k časové struktuře rizika. Data k výpočtům získám především z Thomson Reuters Datastream, Wharton Research Data Services a dodatečně z některých dalších zdrojů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis will focus on optimal investment decisions, especially those that are planned for longer investment horizon. I will show that changes in investment opportunities can alter the risk-return tradeoff over time and that asset return predictability has an important effect on the variance and correlation structure of returns on bonds, stocks and T bills across investment horizons. The main attention will be given to pension funds, which are institutional investors with relatively long investment horizon. I will try to find optimal portfolio allocation with respect to the term structure of the risk-return tradeoff. Later on I will investigate whether Czech pension funds use appropriate investment strategy with respect to the term structure of risk-return tradeoff. I am going to use data from the Thomson Reuters Datastream, Wharton Research Data Services and additionally from some other sources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK