Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane synthase
Název práce v češtině: Strukturálně funkční vztahy hydroxymetylbilan syntázy
Název v anglickém jazyce: Structural-Functional Correlations of Hydroxymethylbilane synthase
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2010
Datum zadání: 04.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK