Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gradient refrakčního indexu v oku čtyřhranky: Analýza exprese specifických genů
Název práce v češtině: Gradient refrakčního indexu v oku čtyřhranky: Analýza exprese specifických genů
Název v anglickém jazyce: Refractive index gradient in the cubozoan eye: specific gene expression analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK