Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace výtvarných děl s hudební tvorbou skladatele Luboše Fišera
Název práce v češtině: Komparace výtvarných děl s hudební tvorbou skladatele Luboše Fišera
Název v anglickém jazyce: Comparison between fine art and musical pieces of composer Luboš Fišer
Klíčová slova: Komparace, Hudební dílo, Výtvarné dílo, Skladatel Luboš Fišer, Rozbor skladeb
Klíčová slova anglicky: Comparison, Fine art, Musical piece, Composer Luboš Fišer, Musical analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2010
Datum zadání: 18.11.2010
Datum a čas obhajoby: 18.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK