Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby a motivace užívání sociálních sítí Facebook a Nyx a identita jejich uživatelů: kvalitativní komparativní studie
Název práce v češtině: Způsoby a motivace užívání sociálních sítí Facebook a Nyx a identita jejich uživatelů: kvalitativní komparativní studie
Název v anglickém jazyce: Motivation and individual use of social networks, namely Facebook and Nyx and the identity of thein users: Qualitative comparative study
Klíčová slova: sociální síť, identita, sociální identita, motivace, způsob užití, skupinová dynamika, počítačem zprostředkovaná komunikace, Facebook, Nyx
Klíčová slova anglicky: social network, identity, social identity, motivation, usage, group dynamics, computer mediated communication, Facebook, Nyx
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ADLER, Paul S, SEOK-WOO Kwon. (2002). 'Social Capital: Prospects For a New Concept.' Academy of Management. The Academy of Management Review 27: 17-40.
ALTHEIDE, D. L. (2000). Identity and the definition of the situation in a mass-mediated context. Symbolic Interaction, 23(1), 1–27.
APPELTAUEROVÁ, L., Eliška HUTNÍKOVÁ, Martina KADLECOVÁ a Adam ZBIEJCZUK. H1. Česko na sociálních sítích [on-line]. Praha, 2011, 2011-11-08 [cit. 2011-31-12]. Dostupné z: http://www.h1.cz/files/h1cz-cesko-socialni-site-2011.pdf.
BÁČOVÁ, Viera. Identita v osciálnej psychológii. In VÝROST, Josef; SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie. 1. Praha : ISV, 1997.
BARABÁSI, A., L. Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What it Means for Business, Science and Everyday Life. New York: Plume. 2003.
BARGH, J. A., McKENNA, K. Y. A., & FITZISMON, G. M. (2002). Can you see the real me? Activation and expression of the ‘‘true self” on the Internet. Journal of Social Issues, 58(1), 33–48.
BARTHES, R. Rhetoric of the Image. Image, Music, Text. Ed. and trans. Stephen Heath. New York: Hill and Wang, 1977.
BERMAN, J., BRUCKMAN, A. S.. (2001). “The Turing Game: Exploring
Identity in an On-line Environment.” Convergence 7 (3): 83.
BOSKER, B. Facebook's Mark Zuckerberg, Barefoot With Beer: 2005 Interview Reveals CEO's Doubts.Www.huffingtonpost.com [on-line]. 11-08-2011 [cit. 2011-10-30]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2011/08/11/facebook-mark-zuckerberg-2005-interview_n_924628.html.
BOURDIEU, P. 'The Forms of Capital.' Pp. 241-58 in Handbook of theory and research for the sociology of education, edited by John G Richardson. New York: Greenwood Press. 1986.
BOYD, d. m., HEERN, J. (2006). “Profiles as Conversation: Networked Identity Performance on Friendster.” In Proceedings of the Hawai'i International Conference on System Sciences (HICSS-39), Persistent Conversation Track. Kauai, HI: IEEE Computer Society. January 4 - 7, 2006.
BOYD, d. m., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. Dostupný z WWW: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> (27.6.2011)
BOYD, d. m. Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics [on-line]. California, USA, 2008 [cit. 2011-11-29]. Dostupné z: http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf. Rigorózní. University of California, Berkeley. Vedoucí práce Prof. Anna Lee Saxenian.
BOYD, d. m. (2008).Facebook’s Privacy Trainwreck: Exposure, Invasion, and Social Convergence.Convergence, Feb 2008; vol. 14: pp. 13-20. Retrieved 20th April 2010, fromhttp://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/1/13
BRANDZAEG, P., HEIM, J.. (2011) A typology of social networking sites users, Journal: International Journal of Web Based Communities 2011 - Vol. 7, No.1 pp. 28 – 51.
BURBARY, K., Facebook Demographics Revisited: 2011 Statistics. Http://www.kenburbary.com [on-line]. 7. 3. 2011 [cit. 2011-12-19]. Dostupné z: http://www.kenburbary.com/2011/03/facebook-demographics-revisited-2011-statistics-2/.
DARWELL, B., Facebook: A Year in Review. Inside Facebook [on-line]. [cit. 2011-12-27]. Dostupné z:http://www.insidefacebook.com/2011/12/27/facebook-a-year-in-review/.
DEACON, D., M. PICKERING, P. GOLDING a G. MURDOCK. Researching Communications: A practical guide to methods in media and cultural analysis. Vyd. 2. London: Hodder Arnold, 2007.
DOČEKAL, D., Čínský blogger: „Jsem reálnější, než Zuckerbergův pes“. Www.lupa.cz [on-line]. 2011, 10. 3. 2011 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.justit.cz/wordpress/2011/03/10/cinsky-blogger-jsem-realnejsi-nez-zuckerberguv-pes/.
DOLEJŠOVÁ, M., Komunitní servery – veřejná sféra 21. století?. Brno, 2010. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/219655/fss_b/. Bakalářská (Bc.), Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. David Kořínek.
DUMBILL, E.. Google is the social backbone. Www.oreily.com: Radar [on-line]. 2011, 19. 7. 2011 [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: http://radar.oreilly.com/2011/07/google-plus-social-backbone.html.
ELLISON, N. B., STEINFIELD, C., LAMPE, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of on-line social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication,12 (4), article 1. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html.
ELLISON, N., HEINO, R., GIBBS, J. (2006). Managing impressions on-line: Self-presentation processes in the on-line dating environment. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), article 2 .http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html
ERBAN, O. Život na Facebooku: Kvalitativní komparativní studie chování teenagerů a mladých dospělých na Facebooku. Praha, 2011. Diplomová (Mgr.). Univerzita Karlova. Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Švelch.
GOFFMAN, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday. Český překlad 1999.
GRANOVETTER, P.(1983) The strength of weak ties: Network theory revisited, [Sociological Theory, Volume 1 (1983), 201-233.]
GUNKEL, D. J. The real problem: avatars, metaphysics and on-line social interaction. New Media and Society [on-line]. 2010, vol. 12 (no. 1), 127-141 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/content/12/1/127.short
HAYTHORNEWAITE, C.; WELLMAN, B. ( 2002). “The Internet in Everyday
Life: An introduction.” Pp. 3–41 in The Internet in Everyday Life, edited by
Barry Wellman and Caroline Haythorthwaite. London, UK: Blackwell.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Vyd. 2. Praha: Protál, 2008.
HIGGINS, K., J. . 90% of Facebook Apps Have Unnecessary Access to Private Data. [on-line]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.darkreading.com/security/application-security/208803665/90-of-facebook-apps-have-unnecessary-access-to-private-data.html.
HOLBOVÁ, P. . Akademická prokrastinace na sociálním webu Facebook.com [on-line]. Brno, 2010 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/274194/fss_b/. Bc. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jakub Macek.
JENKINS, H. 2006. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. 2006.
KOLLOCK, P., SMITH, M. (1996) ‘Managing the virtual commons: cooperation and conflict in computer communities’, in Herring, S. (Ed.): Computer-Mediated Communication: Linguistic, Social, and Cross-Cultural Perspectives, John Benjamins, Amsterdam, pp.109–128.
LIN, N., ENSEL, W., VAUGHN, J. (1981) "Social Resources, Strength of Ties and Occupational Status Attainment." American Sociological Review 46(4): 393-405.
LOUŽENSKÝ, L. . Proč Google neuspěje? Není tam dost sexu. Www.mediar.cz [on-line]. [cit. 2011-11-28]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/proc-google-neuspeje-neni-tam-dost-sexu/.
LUDERS, M. Conceptualizing personal media. New Media [on-line]. 10 (5), 683-702 [cit. 2011-12-30]. DOI: 10.1177/1461444808094352. Dostupné z: http://nms.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1461444808094352.
MAGID, L. . Survey: Many parents help kids lie to get on Facebook. Cnet.com: News [on-line]. 2011-01-11 [cit. 2012-01-01]. Dostupné z: http://news.cnet.com/8301-19518_3-20127633-238/survey-many-parents-help-kids-lie-to-get-on-facebook/
MATHESON, K.,ZANNA, (1988) M. P. The Impact of Computer-Mediated Communication on Self-Awareness. Computer in Human Behavior, 4, 221-233
McQUAIL, D., Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. 2002.
MILGRAM, S. (1967) "The Small-World Problem." Psychology Today l (May): 62-67.
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006.
NABETH, T. Social web and identity: a likely encounter. Identity in the Information Society, 2009, Volume 2, Number 1, Pages 1-5. Dostupný z: http://www.springerlink.com/content/l84mt42267347524/.
NAKONEČNÝ, M. . Sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999.
NIELSEN, J. Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute. Useit.com: Alersbox [on-line]. 2006, 2006-10-06 [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html
O'REILLY, T. . What Is Web 2.0 : Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software.Www.oreillynet.com [on-line]. 2005, [cit. 2011-06_25]. Dostupný z WWW: <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html> (27.6.2011)
PARISAN, E. Beware on-line "filter bubbles" [video]. www.ted.com, 2010, 3-2011 [cit. 03-07-2011]. Dostupné z:http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_on-line_filter_bubbles.html.
POSTMES, T., R. SPEARS a M. LEA. Breaching or building social boundaries?: SIDE - Effects of computer mediated communication. Communication research. SAGE, 1998, 26(6), 689-715.
POSTMES, T., M. LEA, R. SPEARS a A, WOLBERT. When Are Net Effects Gross Products?: The Power of Influence and the Influence of Power in Computer-Mediated Communication. Journal of Social Issues. The Society for the Psychological Study of Social Issues, 2002, 58(1), 91--107.
REICHER, S., SPEARS, R., POSTMES, T. (1995). A social identity model of deindividuation phenomena. European Review of Social Psychology, 6, 161-198.
ROGERS, E.M. Diffusion of Innovations, Free Press, New York. 1962 (1. Vyd.), 2003
SHORT,J.A. WILLIAMS, E., CHRISTIE, B. The social psychology of telecomunication. Chichester, John Wiley. 1976
STONE, A.R. (1991) ‘Will the Real Body Please Stand Up?: Boundary Stories about Virtual Culture’, in M. Benedikt (ed.) Cyberspace: First Steps, pp. 81–118. Cambridge, MA: MIT Press.
SULER, John. The Psychology of Cyberspace: The On-line Disinhibition Effect. Http://users.rider.edu [on-line]. 03-06-2003 [cit. 2011-11-30]. Dostupné z: http://users.rider.edu/~suler/psycyber/disinhibit.html
ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. Praha: Triton, 2003.
TURKLE, S. Life on the screen: Identity in the age of the Internet. New York: Simon and Schuster. 1995
YURCHISIN, J., WATCHRAVESRINGKAN, K., & McCabe, D. B. (2005). An exploration of identity re-creation in the context of Internet dating. Social Behavior and Personality, 33(8), 735–750.
ROSEMAN, A., & SAFIR, M. P. (2006). Forced on-line: Push factors of Internet sexuality: A preliminary study of on-line paraphilic empowerment. Journal of Homosexuality, 51(3), 71–92.
WARREN, Ch. .10 People Who Lost Jobs Over Social Media Mistakes. Www.mashable.com: Social Media [on-line]. 16. 6. 2011 [cit. 2011-11-18]. Dostupné z: http://mashable.com/2011/06/16/weinergate-social-media-job-loss/#17031Anthony-Weiner-Congressman.
ZIMBARDO, P. G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order vs. Deindividuation, impulse and chaos. In W. J. Arnold & D. Levine (Eds.), Nebraska symposium on motivation (Vol. 17, pp. 237–307). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
ZHAO, S., GRASMUCK, S., MARTIN, J. (2008). Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships. Computers in Human Behaviour, 24, 1816-1836.
ŽIŽEK, S. Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology. Durham, NC: Duke University Press. 1993.
LINDLOF, T. Qualitative Communication Research Methods. Thousand Oaks:CA: SAGE, 1995.

Www.facebook.com: Statictics. FACEBOOK. [on-line]. [cit. 2011-12-20]. Dostupné z:https://www.facebook.com/press/info.php?statistics.
The World in 2009: ICT Facts and Figures. [on-line]. 2009[cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Telecom09_flyer.pdf.
World Penetration Rates by Geographic Region. Internet World Stats [on-line]. 2011, 21. 3. 2011 [cit. 2011-12-20]. Dostupné z: : http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
ODBOR STATISTIK ROZVOJE SPOLEČNOSTI. Informační technologie: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011. Praha, 2011. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf.
On-line kdykoliv a kdekoliv. Sdružení pro internetovou reklamu [on-line]. 2011[cit. 2011-12-20]. Dostupné z:http://www.spir.cz/on-line-kdykoliv-kdekoliv.
Facebook users average 3.74 degrees of separation. Www.bbc.co.uk: Technology [on-line]. 23. 11. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/technology-15844230.
Social Capital Research: Definition. Http://www.socialcapitalresearch.com [on-line]. 2011 [cit. 2011-10-30]. Dostupné z:http://www.socialcapitalresearch.com/definition.html.
Twitaholic. TWITTER. Twitaholic.com [on-line]. [cit. 2011-11-14]. Dostupné z: http://twitaholic.com/top100/followers/.
OFCOM (2008) ‘Social networking. a quantitative and qualitative research report into attitudes, behaviours and use’, Office of Communication, London
Předběžná náplň práce
Tato práce hledá spojitosti mezi motivací k užívání sociálních sítí a užíváním samotným a jaký vliv mají sociální média na sebeprezentaci uživatelů jako způsob uchopení vlastní identity. Kvalitativní metodou hloubkových polo-strukturovaných rozhovorů zkoumám pět uživatelů dvou zkoumaných sítí a hledám, jaký vliv má prostředí, technologické i sociální, na jejich vlastní sebeprezentaci (vůči ostatním).
Soustředím se proto především na sociální identitu uživatelů, tedy jak a proč se projevují, jak vnímají prostředí sítě a svou roli v něm, jak je toto vnímání ovlivňuje při správě svých osobních profilů. Zaměřuji se také na další související témata, která jsou specifická právě v komunikaci on-line: kromě aspektů počítačem zprostředkované komunikace popisuji i uživatelské vnímání soukromého a veřejného prostoru, skupinovou dynamiku a užití sociálních sítí jako nástroje ke správě sociálního kapitálu.
Na základě rozhovorů a jejich analýzy jsem načrtla ke každému tématu soubor hypotéz, které nacházejí nebo popisují spojitosti mezi jednotlivými oblastmi, vždy právě vzhledem ke způsobu, jakým se uživatelé na síti prezentují.
Práce přináší vhled do přemýšlení uživatelů zkoumaných sítí, jejich vnímání daného prostředí a dynamiky těchto platforem a představuje spojitosti mezi jejich chováním a přístupem k vytváření vlastní identity.
Má studie může sloužit jako zajímavý zdroj porozumění uživatelského chápání a prožívání on-line sociálních sítí nebo jako podklad pro další kvantitativní výzkum, který by podpořil nebo přehodnotil mé závěry.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The key goal of this thesis is to find correlations between motivation and usage of social network(ing) sites and how they influence self-presentation of the users as a process of defining their own identity.
A qualitative method of semi-structured interviews with five active users of both researched sites was used to describe the impact of the social and technological environment on the way they present themselves towards others.
I therefore focus mainly on the social identity of the users: why and how they interact, how they perceive the sites and their role within their groups and how it influences their administration of their personal profiles. I also focus on other relevant subjects of within-line social communication: I describe various aspects of computer mediated communication, user perception of public and private sphere on-line and other issues such as group dynamics or users’ approach to the social network(ing) sites as tools for managing their social capital.
The resulting set of hypothesis is based on my analysis of the conducted interviews. This thesis brings an insight into user reflection of researched platforms, their perception of the site dynamics, links between their motivations and identity management.
This study can serve as an interesting resource of user experience and understanding of the on-line social network(ing) sites or as a solid foundation for further quantitative investigation to confirm or revise my findings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK