Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s levorukým žákem na počátku školní docházky
Název práce v češtině: Práce s levorukým žákem na počátku školní docházky
Název v anglickém jazyce: Work with left-handed pupil at the beginning of the school attendence
Klíčová slova: Žák mladšího školního věku, Lateralita, Zkoušky laterality, Metodika práce s levorukým žákem, Leváctví
Klíčová slova anglicky: Primary school student, Laterality, Laterality tests, Methodology of work with left-handed pupil, Left-handedness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum a čas obhajoby: 17.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude mít teoreticko-výzkumný charakter, výzkumné šetření bude především založeno na metodě dotazování adekvátnío souboru učitelů základní školy. Tato extenzívní část bude doplněna podrobnějším rozborem několika případů.
Seznam odborné literatury
DRNKOVÁ, Z., SYLLABOVÁ, R. Záhada leváctví a praváctví. Praha : Avicenum, 1983. ISBN 80-201-0113-6.
HEALEY, J. M. Leváci a jejich výchova. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-701-9.
KŘIŠŤANOVÁ, L. Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-914-8.
SYNEK, F. Záhady levorukosti. Praha : Horizont, 1991. ISBN 80-7012-054-1.
VODIČKA, I. Nechte leváky drápat. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-479-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK