Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka aerobiku na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Výuka aerobiku na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Teaching Aerobics at Elementary School
Klíčová slova: aerobik, odobrná připravenst učitelů na vedení aerobiku, specifika dětského aerobiku, rytmická gymnastika, dotazník
Klíčová slova anglicky: aerobics,professional readiness of teachers to lead an aerobics, specific children´s aerobics, rhythmic gymnastics, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2010
Datum zadání: 04.03.2011
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK