Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Viskoelasticita plniv pro přímé lisování tablet
Název práce v češtině: Viskoelasticita plniv pro přímé lisování tablet
Název v anglickém jazyce: The Viscoelasticity of Pharmaceutical Fillers for Direct Tabletting
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 10.11.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.11.2010
Oponenti: prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
  Ing. Vladimír Špaček, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK