Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Functional reactive programming for web applications
Název práce v češtině: Functional reactive programming for web applications
Název v anglickém jazyce: Functional reactive programming for web applications
Klíčová slova: Funkcionálně reaktivní programování, Haskell, Web, JavaScript
Klíčová slova anglicky: Functional reactive programming, Haskell, Web, JavaScript
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Pudlák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2011
Datum zadání: 24.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2011
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: RNDr. Jan Hric
 
 
 
Zásady pro vypracování
The task is to create a library for composing dynamic web applications in declarative style. The library will be based on the principles of functional reactive programming, which provides a modern alternative to predominant event based mechanisms.

The work will include an example application that will illustrate features and contribution of the library.
Seznam odborné literatury
[1] Conal Elliott:
Push-pull functional reactive programming,
in Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN symposium on Haskell, 2009, pp. 25--36,
http://conal.net/papers/push-pull-frp/

[2] Paul Hudak, Antony Courtney, Henrik Nilsson and John Peterson:
Arrows, Robots, and Functional Reactive Programming
Advanced Functional Programming, Lecture Notes in Computer Science, 2003,
Volume 2638/2003
http://haskell.cs.yale.edu/yale/papers/oxford02/index.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK