Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The idealized portrayal of Indians in James Fenimore Cooper's The Last of Mohicans and René Francois de Chateaubriand's Les Natchez
Název práce v češtině: Idealozovaný portrét Indiána v díle Jamese Fenomora Coopera
The Last of the Mohicans a René Francois de Chateaubrianda Les Natchez
Název v anglickém jazyce: The idealized portrayal of Indians in James Fenimore Cooper's The Last of
Mohicans and René Francois de Chateaubriand's Les Natchez
Klíčová slova: James Fenimore Cooper, René François de Chateaubriand, Indiáni, Poslední Mohykán, Načezové, civilizace, divošství
Klíčová slova anglicky: James Fenimore Cooper, René François de Chateaubriand, Indians, The Last of the Mohicans, Les Natchez, civilization, savagery
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním tématem této práce je problematika zobrazení Indiánů ve vybraných dílech anglické a francouzské literatury. Jedněmi z nejvýznamnějších autorů zobrazujících indiánské kmeny v prostředí rodících se amerických států jsou James Fenimore Cooper a René François de Chateaubriand. Z jejich rozsáhlé tvorby jsou pak pro detailní analýzu vybrána díla Poslední Mohykán a Načezové.
Mnoho autorů si pro své příběhy vybíralo exotické prostředí, které kontrastovalo se soudobou civilizací. Americký kontinent pak svou nedotčeností poskytoval podněty pro vytváření příběhů. Cooper i Chateaubriand vycházejí jak z četby raných cestopisů, tak i z vlastních zkušeností, imaginace a mýtů, a tak velké množství Indiánů nese pouze idealizované charakterové rysy.
Cooper i Chateaubriand se zabývají problematikou míšenectví, rasových problémů a střetů mezi civilizací a divošstvím. Hlavní hrdinové Posledního Mohykána pak nejsou z důvodu „nečisté rasy“ schopni v nově vznikající společnosti existovat a umírají. V případě Načezů Chateaubriand připisuje svým hrdinům křesťanské prvky a ti pak bloudí v přemýšlení nad svým vlastním osudem.
V práci se také soustřeďuji na otázku politizace indiánských kmenů. Indiáni jsou vylíčeni jako stoupenci obou válčících stran v kontextu boje o nezávislost. Zároveň jsou představiteli národa, který je pevně spjat s přírodou a není schopný se podrobit konvencím civilizované společnosti. Historické události tvoří pozadí obou příběhů a oba autoři používají indiánské kmeny ke kritice společnosti; Cooper se zabývá začleněním Indiánů do společnosti amerických osadníků, Chateaubriand používá Indiány ke kritice francouzské společnosti po období Velké francouzské revoluce.
Seznam odborné literatury
Cooper, James Fenimore. The Last of the Mohicans. New York: Penguin Books, 1986.
Chateaubriand, René François de. Œuvres romanesques et voyages. Paris: Gallimard, 1969.

Axelrad, Allan M. “Historical Contexts of The Last of the Mohicans: The French and Indian War, and Mid-1820s America” Fullerton, CaliforniaState University. 18.2.2012. <http://external.oneonta.edu/cooper/articles/suny/2009suny-axelrad.html>.

Barnett, James. Natchez Indians: A History to 1735. Jackson: UP of Mississippi, 2007.
Baron, Robert C. Thomas Jefferson: In His Own Words. Golden: Fulcrum Publishing, 2009.
Baym, Nina. “The Women of Cooper’s Leatherstocking Tales” American Quarterly Vol.23, No.5 Dec., 1971. 24.6.2011. <www.jstor.org/stable/2712252>.
Billington, Ray Allen. Land of Savagery: Land of Promise. Norman: University of Oklahoma Press, 1985.
Brown, Dee. Bury My Heart at Wounded Knee. New York: Penguin, 1970.
Chauffier, Louis Martin. Chateaubriand. Paris: Éditions Seghers, 1969.
Darnell, Donald. James Fenimore Cooper: Novelist of Manners. Newark: University of Delaware Press, 1993.
Ellingson, Terry. Myth of the Noble Savage. New Jersey: University of California Press, 2001. 18.1.2011. < http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10051548>
Etulain, Richard W. Does the Frontier Experience Make America Exceptional? New York, Boston: Bedford/St.Martin’s, 1999.
Faragher, John Mack, Hine, Robert V. (eds.). The American West: A New Interpretive History. New Haven and London: Yale UP, 2000.
Fischer, Jan O. a kol. Dějiny francouzské literatury, 19. a 20.století 1789-1870. Praha: Academie, 1966.
Fussell, Edwin. Frontier: American literature and the American West. Princeton New Jersey: Princeton UP, 1965.
Hughes, Helen. Historical Romance 1890-1990. London: Routledge, 1993. 13.11.2011 <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10095794>.
Izenberg, Gerald. Impossible Individuality: Romanticism, Revolution, and the Origins of Modern Selfhood, 1787-1802. Princeton, New Jersey: Princeton UP, 1992.

Kelly, William P. Plotting America’s Past: Fenimore Cooper and The Leatherstocking Tales. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois UP, 1983.
Koster, John, “Jane McCrea, remembered as a victim American Indian brutality, may have died under different circumstances” Military History.Jun 2000. 28.11.2011. <http://search.proquest.com.ezproxy.is.cuni.cz/docview/212664207/fulltext/1334ED6BEC0AB6E51F/1?accountid=35514>.
Libby, David J. Slavery and Frontier Mississippi. Jackson: University Press of Mississippi, 2004. 4.1.2012. <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10157897>.
Martin, James Kirby. America and its people. Glenview: Scott, Foresman and Company, 1989.
Maurois, André. René ou la Vie de Chateaubriand. Paris: Bernard Grasset edition, 1938.
McWilliams, John. The Last of the Mohicans: Civil Savagery and Savage Civility. New York: Twayne Publishers, 1995.
Mills, Chester. “Ethnocentric manifestations in Cooper’s Pioneers and The Last of the Mohicans” Journal of Black Studies Vol.16, No.4. Jun., 1986. 21.4.2010. <www.jstor.org/stable/2784199>.

O’Connor, Milner eds. The Oxford History of the American West. New York, Oxford: Oxford UP, 1994.
Pearce, Harvey Roy. Savagism and Civilization. Berkley: University of California Press, 1988.
Péchois, Claude. Littérature française, le XVIIIe siècle 1778-1820. Paris: Arthaud, 1976.

Peprník, Michal. Topos lesa v Americké literatuře. Brno: Host, 2005.
Quinn, Justin, ed. Lectures on American Literature. Praha: Karolinum, 2011.
Rees, Robert A., Earl N. Harbert, eds. Fifteen American Authors Before 1900. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1971.
Rowlandson, Mary. Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson. Project Gutenberg. 7.11.2011. <http://www.gutenberg.org/files/851/851-h/851-h.htm >.
Sayre, Gordon. Indian Chief As Tragic Hero: Native Resistance and the Literatures of America, from Moctezuma to Tecumseh. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. 21.12.2011. <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10273442>.

Sheckel, Susan. Insistence of the Indian: Race and Nationalism in Nineteenth-Century American Culture. Princeton, New Jersey: Princeton UP, 1998. 24.11.2011. <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10035837>.

Shuffleton, Frank. Mixed Race: Ethnicity in Early America. New York: Oxford UP, 1993. 28.11.2011. <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10142120>.
Starkey, Armstrong. European and Native American Warfare 1675-1815. London: Routledge, 1998. 24.11.2011. <http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10054943>.
Summerlin, Mitchell. A Dictionary to the novels of James Fenimore Cooper. Greenwood: The Penkville Publishing Company, 1987.
Swanton, John R. The Indian Tribes of North America. City of Washington: Smithsonian Institute Press, 1979.
Tapié, Victor L. Chateaubriand : écrivains de toujours. Paris: Seuil, 1983.
Zang, Aiping. “Can the Twain Meet through Acculturation? The Cultural Hybrids in Cooper’s Leatherstocking Tales” California State University of Chico. 26.2.2012. <http://external.oneonta.edu/cooper/articles/suny/1997suny-zhang.html>.
Zimmermann, Eléonore. Rereading René, The French Review Vol.32, No.3. Jan.1959. 13.2.2012. <http://www.jstor.org/stable/384287>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK