Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Resumovaná chirální poruchová teorie a studium Kl4 rozpadů
Název práce v češtině: Resumovaná chirální poruchová teorie a studium Kl4 rozpadů
Název v anglickém jazyce: Resummed chiral perturbation theory and study of Kl4 decays
Klíčová slova: Efektivní teorie pole, Resumovaná chirální poruchová teorie, Nízkoenergetické konstanty, Semileptonové rozpady kaonù
Klíčová slova anglicky: Effective field theories, Resummed Chiral Perturbation Theory, Low-energy constants, Semileptonic kaon decays
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Marián Kolesár, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s teorií efektivních lagrangiánů a se standardní formulací chirální poruchové teorie a jejími aplikacemi
2) Seznámit se s resumovanou variantou chirální poruchové teorie, rolí fundamentálních parametrů uspořádání, se způsobem parametrizace a manipulace s chirálním rozvojem
3) Seznámit se s fenomenologií Kl4 rozpadů a jejich významem pro určení nízkoenergetických vazbových konstant L1, L2 a L3 v rámci standardní chirální poruchové teorie
4) Spočítat amplitudu rozpadu a relevantní formfaktory v rámci resumované varianty chirální poruchové teorie
5) Na základě výsledků předchozího bodu zadání provést numerickou analýzu a zvážit možnost reparametrizace resumované chirální řady pomocí fyzikálních pozorovatelných odvozených z Kl4 rozpadů.
Seznam odborné literatury
1)S. Weinberg, Physica A 96 (1979) 327, J. Gasser and H. Leutwyler, Annals Phys. 158 (1984) 142, J. Gasser and H. Leutwyler, Nucl. Phys. B 250 (1985) 465
2)S. Descotes-Genon, N. H. Fuchs, L. Girlanda and J. Stern, "Resumming QCD vacuum fluctuations in three-flavour chiral perturbation theory", Eur. Phys. J. C 34 (2004) 201 [arXiv:hep-ph/0311120]
3)M. Kolesar and J. Novotny, "Pi-eta scattering and the resummation of vacuum fluctuation in three-flavour ChPT",Eur. Phys. J. C 56 (2008) 231 [arXiv:0802.1289 [hep-ph]].
4)C. Riggenbach, J. Gasser, J. F. Donoghue and B. R. Holstein, "Chiral Symmetry And The Large N(C) Limit In K(L4) Decays", Phys. Rev. D 43 (1991) 127. G. Amoros, J. Bijnens and P. Talavera, "K(l4) form-factors and pi pi scattering", Nucl. Phys. B 585 (2000) 293 [Erratum-ibid. B 598 (2001) 665] [arXiv:hep-ph/0003258].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK