Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti spolupráce ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a regionálních institucí při využití vzdělávacího potenciálu místního kulturního dědictví
Název práce v češtině: Možnosti spolupráce ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a regionálních institucí při
využití vzdělávacího potenciálu místního kulturního dědictví
Název v anglickém jazyce: Possibilities of cooperation of the Primary School of Miloš Šolle in Kouřim
and of the regional institutions in the field of educational potential of local
cultural heritage
Klíčová slova: Historické vycházky, Kouřim, Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví
Klíčová slova anglicky: Historical walks, Kouřim, Heritage education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK