Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas
Název práce v češtině: Komparace marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas
Název v anglickém jazyce: Comparison of marketing concepts of basketball clubs ČEZ Baketball Nymburk and BC Žalgiris Kaunas
Klíčová slova: Marketing, marketingová koncepce, marketingový mix, sportovní reklama, basketbal
Klíčová slova anglicky: Marketing, marketing conception, marketing mix, sport advertising, basketball
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 02.03.2012
Datum a čas obhajoby: 11.05.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2012
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Autorka se ve své práci zabývá analýzou stávajících marketingových koncepcí basketbalových klubů ČEZ Basketball Nymburk a BC Žalgiris Kaunas s ohledem na cílové skupiny, marketingové cíle, specifika sportovní reklamy a vhodnost jednotlivých částí marketingového mixu a jejich následná komparace. Na základě porovnání vytvoří návrhy pro zlepšení či změny stávajících marketingových koncepcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this work is to analyze current marketing conceptions of basketball clubs ČEZ Basketball Nymburk and BC Žalgiris Kaunas as refers to the target group, promotion goals, specifics of sport advertising and eligibility of particular parts of marketing mix. Based on the comparison to make a concept of improvements and changes in existing marketing conceptions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK