Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě
Název práce v češtině: Rozpočtové zásady a jejich promítnutí v platné právní úpravě
Název v anglickém jazyce: Budgetary rules and their projection in valid legislation
Klíčová slova: právo - rozpočet - zásady
Klíčová slova anglicky: law - budget - principles
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 10.01.2011 10:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2011
Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK