Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Histomorfologický, biochemický a behaviorální profil animálních modelů schizofrenie
Název práce v češtině: Histomorfologický, biochemický a behaviorální profil animálních modelů schizofrenie
Název v anglickém jazyce: Histomorphological, biochemical and behavioral profile of animal models of schizophrenia
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 23.11.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2015
Oponenti: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
  prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK