Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synchronizace perifernich cirkadiannich hodin během ontogeneze
Název práce v češtině: Synchronizace perifernich cirkadiannich hodin během ontogeneze
Název v anglickém jazyce: Synchronization of peripheral circadian clocks during ontogenesis.
Klíčová slova: centrální hodiny, periferní oscilátory, hodinové geny, ontogeneze, synchronizace, spontánně hypertenzní potkan, fibroblasty, dexametazon
Klíčová slova anglicky: central clock, peripheral oscillators, clock genes, ontogenesis, synchronization, spontaneously hypertensive rat, fibroblasts, dexamethasone
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2010
Datum zadání: 28.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK