Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zastoupení komponent ATP synthasomu v různých tkáních potkana a u pacientů s defektem ATP synthasy
Název práce v češtině: Zastoupení komponent ATP synthasomu v různých tkáních potkana a u pacientů s defektem ATP synthasy
Název v anglickém jazyce: The content of components of ATP synthasome in different rat tissues and in patients with defects in ATP synthase
Klíčová slova: ATP synthasa, ATP synthasom, ANT, hnědá tuková tkáň, elektroforéza,OXPHOS, PiC, solubilizace, superkomplexy, TMEM70
Klíčová slova anglicky: ATP synthase, ATP synthasome, ANT, BAT, electrophoresis, OXPHOS, PiC,solubilization, supercomplexes, TMEM70
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 28.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Izolace mitochondrií ze tkání potkana a z buněk pacientů (defekt v ATP synthase) a kontrol, detekce a kvantifikace komponent fosforylačního aparátu v mitochondriích (SDS-PAGE/WB), spektrofotometrické měření aktivit enzymů OXPHOS, solubilizace membránových proteinů detergenty (digitonin, DDM), studium vzájemných interakcí mezi komponentami fosforylačního aparátu (různé typy nativních elektroforéz, 2DE, MSA)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Isolation of mitochondria from rat tissues and cells from patients (different deffects in ATP synthase) and control cells, detection and quantification the components of phosphorylative apparatus (SDS-PAGE/WB), spectrophotometric measurement of OXPHOS enzyme activities, solubilization of membrane proteins by detergents (digitonin, DDM), analysis of interactions between the components of phosphorylative apparatus (different types of native electrophoresis, 2DE, MSA)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK